Cudzoziemcy wykupują mieszkania w Polsce

2017-07-20

Coroczne sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 roku ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przedstawia bardzo wiele interesujących danych. Pokazuje przede wszystkim jak diametralnie odwróciła się sytuacja na rynku nieruchomości kiedy mowa o obcokrajowcach, którzy nabywają najwięcej lokali mieszkalnych. Jakie płyną zatem dokładniejsze wnioski z tego sprawozdania, które nacje weszły w posiadanie największej liczby nieruchomości? W jakich miastach, województwach jest największy popyt na lokale mieszkalne ze strony cudzoziemców? Co powoduje, że konkretne nacje decydują się lokować pieniądze na polskim rynku nieruchomości?

Cudzoziemcy wykupują mieszkania w Polsce

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec aby kupić nieruchomość w Polsce?

Przepisy ustawy odnośnie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce są dostosowane do wymogów prawa europejskiego, którego jedną z naczelną zasad jest swoboda przepływu kapitału w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Cudzoziemcy z EOG i Konfederacji Szwajcarskiej nie potrzebują specjalnych zezwoleń, o tyle cudzoziemcy spoza Konfederacji Szwajcarskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą uzyskać specjalne zezwolenie.

Zezwolenie takie wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji aczkolwiek trzeba wiedzieć, że nie zawsze takie zezwolenie jest wiążące. Jeżeli przykładowo postanowienie sądu stanowi inaczej, to zezwolenie nie może zostać przyznane i zakup nieruchomości jest niemożliwy.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości na wiele sposobów. Poprzez rynek nieruchomości czyli tradycyjną transakcję zakupu. Mogą stać się posiadaczami nieruchomości także poprzez darowiznę, spadek czy też w wyniku decyzji administracyjnych, np. zwrot wywłaszczonej wcześniej nieruchomości. 

 

Ile nieruchomości mieszkalnych kupili cudzoziemcy w 2016 roku?

2016 rok zamknął się w liczbie 4648 nieruchomości mieszkalnych zakupionych przez obcokrajowców. Naturalnie należy tutaj wyróżnić, że 4207 nieruchomości zostało nabytych przez osoby fizyczne, a 441 przez osoby prawne. Z całości dokonanych transakcji, tylko 6,3% związanych było z kupnem za zezwoleniem czyli 73 osoby musiały uzyskać specjalne zezwolenie na zakup nieruchomości. 

 

Ile metrów kwadratowych zostało nabytych przez obcokrajowców?

Łącznie w ubiegłym roku cudzoziemcy kupili nieruchomości mieszkalnych o metrażu prawie 295 tysięcy metrów kwadratowych (250 tys m2 osoby fizyczne i niecałe 45 tys m2 osoby prawne). Naturalnie cudzoziemcy upatrzyli sobie konkretne województwa, w których to dokonywano najwięcej transakcji. Trzy topowe województwa to mazowieckie, małopolskie oraz dolnośląskie. 

  • Mazowieckie – 105 946 m2 (83 722 m2 os. fizyczne / 22 224 m2 os. prawne)
  • Małopolskie – 45 086 m2 (38 615 m2 os. fizyczne / 6 471 m2 os. prawne)
  • Dolnośląskie – 40 415 m2 (36 252 m2 os. fizyczne / 4 163 m2 os. prawne)

Jednoznacznie wynika z tych danych, że liderem jest mazowieckie (aż 36% całościowego metrażu sprzedanego w Polsce cudzoziemcom), a następnie długo nic. Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa takie jak Świętokrzyskie, Podlaskie oraz Podkarpackie. 

  • Świętokrzyskie – 914 m2
  • Podlaskie – 3574 m2
  • Podkarpackie – 3861 m2.

Takie statystyki wcale nie mogą dziwić, w końcu więcej możliwości dla obcokrajowców, pojawia się w takich miastach jak Warszawa czy Kraków, a nie w Kielcach czy Białymstoku. 

I w tym miejscu należy przedstawić oczywiście czołowe trzy miasta, w których cudzoziemcy lokują swoje oszczędności w nieruchomościach. W Warszawie sprzedano łącznie 1256 lokali mieszkalnych obcokrajowcom, w Krakowie było ich 696, a we Wrocławiu 489 nieruchomości. 

 

Jakie nacje najchętniej kupowały nieruchomości w Polsce w roku 2016?

Rok 2016 był przełomowy jeżeli mowa o zmianie lidera wśród obcokrajowców inwestujących w lokale mieszkalne w Polsce. Ukraińcy wskoczyli na pierwszą pozycję, zrzucając z niej Niemców. Ukraińcy zainwestowali w nieruchomości o łącznej powierzchni 64 118 m2, mając łącznie ponad 21% udziałów w całości sprzedaży dla cudzoziemców. Na drugiej pozycji Niemcy i 43 081 m2 i niecałe 15% udziału w rynku. Trzecia lokata to obywatele Wielkiej Brytanii, którzy zakupili „jedynie” 17 857 m2. 

Natomiast największy wzrost odnotowano jeżeli mowa o obywatelach Izraela oraz Hiszpanii. Izrael to wzrost o 150% w stosunku do roku 2015 i łączna ilość metrów kwadratowych 14 349 m2. Hiszpanie dokonali zakupu 7456 metrów kwadratowych ale zanotowali wzrost o 174,4% do tego co było w roku 2015. 

Jako ciekawostkę należy odnotować kilka transakcji dokonanych przez obywateli egzotycznych państw. Przykładowo obywatele (a raczej obywatel) Angoli dokonali zakupów nieruchomości o łącznej powierzchni 32 m2. Z kolei obywatele Etiopii zainwestowali w 38 m2, a Tanzanii w 88 m2. 

 

Dlaczego cudzoziemcy kupują nieruchomości w Polsce?

Najwięcej Ukraińców zainwestowało w nieruchomości w Polsce i taka sytuacja wcale nie dziwi. Ułatwienia graniczne dla Ukraińców, ułatwienia w sposobie zatrudniania Ukraińców to najważniejsze przesłanki, decydujące o tym, że właśnie ta nacja tak chętnie kupuje w naszym kraju lokale mieszkalne. W przypadku obywateli Niemiec sprawa wygląda trochę inaczej. Około 40% z nich zdecydowało się na zakup lokali mieszkalnych w Polsce w atrakcyjnych lokalizacjach, szczególnie w miejscowościach turystycznych.

Artykul opublikowany: 2017-07-20 / w dziale: Wiadomości