Czym jest plan zarządzania nieruchomością?

2020-06-08

Zarządzanie nieruchomością wymaga zarządcy, który tworzy plan zarządzania nieruchomością. Dokument ten jest specjalistycznym opracowaniem, które powstaje w celu określenia stanu nieruchomości oraz analizy tego stanu. Kolejne cele planu zarządczego, to tworzenie strategii realizacji założeń, które stawia właściciel nieruchomości zarządcy oraz planowanie działań inwestycyjnych dotyczących nieruchomości. Tworzenie planów jest jedną z podstaw działań zarządcy. Warto wspomnieć, że stworzenie trzech planów dla różnego typu nieruchomości jest warunkiem uzyskania licencji administratora nieruchomości. Plan zarządzania nieruchomością to narzędzie organizujące czynności zarządcze, usprawniające procesy zarządzania nieruchomością oraz pozwalające właścicielowi, wspólnocie oraz zarządcy podejmowanie dobrych i skutecznych decyzji oraz działań.

Czym jest plan zarządzania nieruchomością?

Opracowanie planu zarządzania nieruchomością - podstawowy obowiązek zarządcy nieruchomości

Plan zarządzania nieruchomością umożliwia prowadzenie strategicznego zarządzania, które pozwala na efektywną realizację wszystkich celów, w tym długoterminowych. Stworzenie planu spoczywa na zarządcy nieruchomości. Wielu z zarządców, a nawet właścicieli nieruchomości wciąż nie docenia możliwości, jakie daje dobry plan zarządczy i decyduje się na prowadzenie wyłącznie bieżących zadań administracyjnych bez realizacji strategicznych celów długoterminowych. Sporządzenie planu zarządzania nieruchomością wymaga dużej sprawności zarządcy oraz czasu. Efektywne zarządzanie nieruchomością, a co za tym idzie zwiększanie przychodów oraz prowadzenie inwestycji na terenie nieruchomości wymaga dobrego planu zarządzania. Każdy administrator posiada umiejętność tworzenia planu zarządzania nieruchomością, a dobrze sporządzony plan, to środek do osiągania strategicznych celów. 

../media/art/258/zarzadcanieruchomosciwarszawa2.jpg

Co zawiera plan zarządzania nieruchomością?

Plan zarządzania nieruchomością musi być tworzony zgodnie z celami, jakie stawiane są przez właściciela nieruchomości. Ważne jest także, żeby poprzez działania zawarte w planie dążyć do rozwijania potencjału nieruchomości. Plan musi zawierać cele oraz strategie działania zaprojektowane na okres kilku lat, najczęściej od trzech do pięciu lat. Istotne jest, by w planie przedstawić kilka opcji zarządzania nieruchomością ze wskazaniem na tę najbardziej odpowiadającą celom, które zostały wyznaczone przez właściciela nieruchomości. Plan zarządczy musi więc być odpowiedzią na potrzeby właściciela.  

W planie znaleźć się powinny wszystkie szczegółowe dane dotyczące nieruchomości oraz jej otoczenia. Informacje te są kluczowe w podejmowaniu każdego działania zarządczego. Administrowanie nieruchomością związane jest z wieloma czynnikami, takimi jak warunki prawne, ekonomiczne, ruchy konkurencji - dlatego też analiza stanu nieruchomości jest tak istotna w planie zarządzania. To właśnie ten dokument dostarcza danych na temat funkcjonowania nieruchomości zgodnego z oczekiwaniami właściciela.

Zobacz ofertę: zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa: https://www.solidia.pl

 

../media/art/258/obslugafinansowo-prawnanieruchommosci.jpg

Struktura planu zarządzania nieruchomością

Plan zarządzania nieruchomością posiada klarowną strukturę, która zwierać musi następujące treści: 

1. Wprowadzenie do planu zarządzania nieruchomością, w której zarządca zawrzeć musi cele opracowania planu oraz cele właściciela nieruchomości. W tej części ważne jest także określenie zakresu realizacji planu oraz jaką rolę w niej obejmie zarządca nieruchomości.  

2. Część analityczna planu dotycząca nieruchomości zarządzanej: 

- dokładny opis nieruchomości - zgromadzenie danych na temat nieruchomości wraz z pełną dokumentacją i zbiorem informacji poddanym uporządkowaniu; - analiza aktualnego sposobu zarządzania; - dane muszą zostać opracowane pod względem prawnym, ekonomicznym i technicznym; - podsumowanie i wnioski dotyczące aktualnego stanu nieruchomości; - przeprowadzenie analizy różnych opcji działania oraz zagrożeń wynikających z podejmowanych działań wraz z oceną i rekomendacją wybranych wariantów. 

3. Część analityczna planu dotycząca rynku: 

- analiza rynku, w tym rejonu, w którym znajduje się nieruchomość; - analiza czynszów konkurencji; - podsumowanie analizy wraz z wnioskami. 

4. Część analityczna planu dotycząca wdrożeń rozwiązań: 

- przedstawienie różnych wariantów działania mogących zostać wdrożonych w zarządzanie nieruchomością; - ocena przedstawionych opcji. 

5. Część wdrożeniowa: 

- prezentacja wariantu najbardziej odpowiedniego do specyfiki danej nieruchomości; - przedstawienie planu realizacji mającego na celu wdrożenie wybranej opcji działania; - harmonogram realizacji działań wraz z opracowaniem finansowymi i kapitałowym; - podsumowanie przedstawionego planu zarządzania nieruchomością.

../media/art/258/zarzadcanieruchomosci.jpg

W jakim celu przygotowywany jest plan zarządzania?

Administrowanie nieruchomościami wymaga dobrego planu zarządzania, który staje się narzędziem w prowadzeniu wszystkich działań i podejmowaniu skutecznych decyzji dla nieruchomości oraz jej właściciela. Głównym celem planu jest efektywne zarządzanie nieruchomością, realizacja długofalowych celów oraz zwiększanie potencjału nieruchomości. Plan zarządzania precyzyjnie diagnozuje stan nieruchomości oraz tworzy prognozy zarządcze. Co więcej, plan ma znaczenie strategiczne w administrowaniu nieruchomością, gdyż nie tylko podsuwa najlepsze warianty działania, ale także aktywizuje i kontroluje te procesy. Zarządca nieruchomości tworząc plan, tworzy najbardziej wydajne narzędzie gwarantujące najlepsze efekty. Waga zarządzania nieruchomością oraz roli, jaką do spełnienia ma administrator nieruchomości jest ogromna, dlatego też dobrze jest zatrudniać do tego typu zadań najlepszych specjalistów. Profesjonalny zarządca nieruchomości to firma Solidia, która posiada wymagane doświadczenie, znajomość przepisów oraz bezcenne umiejętności zapewniające skuteczne zarządzanie nieruchomościami. 

Artykul opublikowany: 2020-06-08 / w dziale: Porady