Jak można budować w granicy działki?

2021-02-15

Budowa domu w granicy działki nie jest opcją pierwszego wyboru, ale jest możliwa. Należy spełnić jednak sporo wymagań oraz dokonać kilku formalności. Jeśli zatem dysponujemy nieruchomością gruntową, na której chcemy budować w granicy, musimy poznać przepisy prawne dotyczące tego tematu. Obecnie kwestie te reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego aktualna wersja pochodzi z 2018 r.

Jak można budować w granicy działki?

Odległość budynku od granicy działki

Główną zasadą sytuowania budynków na działkach jest oddalenie tychże od granicy nieruchomości. Odległość domu od granicy działki powinna wynosić 4 metry. Jeżeli dana ściana pozbawiona będzie otworów okiennych i drzwiowych – możemy zmniejszyć dystans do 3 metrów. Bywa też tak, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę do 1,5 metra od granicy działki.
Zdarza się jednak tak, że posiadamy działkę wąską, na której trudno usytuować wymarzony dom do zamieszkania. Jeżeli zatem dysponujemy działką o szerokości do 16 metrów, nasz dom – niezależnie od założeń planu zagospodarowania przestrzennego – może być zbliżony do granic aż do 1,5 metra od nich.

Budowa domu w granicy działki

Bywa też tak, że z jakichś innych powodów – często całkiem sensownych – chcemy budować dom bliżej granicy nieruchomości lub w samej granicy. W takiej sytuacji inwestor musi postarać się o tak zwaną zgodę na odstępstwo. W określonych sytuacjach możemy taką zgodę uzyskać. Nasz budynek może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę, a sama ściana przysunięta do granicy działki musi spełniać pewne wymagania.
Po pierwsze – ściana domu budowana w granicy działki nie może posiadać okien ani drzwi. Zapewnia to minimalny komfort użytkowania działki sąsiedniej oraz minimalizację oddziaływań na teren sąsiada. Po drugie – musi ona posiadać tzw. ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.
Jak więc widać, może nam się udać uzyskać zgodę na odstępstwo. Ostateczna decyzja nie zależy jednak od inwestorów, tylko od urzędu – odpowiedniego organu administracji techniczno-budowlanej.

Budynek gospodarczy w granicy działki

Nieraz właściciele działek zastanawiają się, ile od granicy działki może być usytuowany budynek gospodarczy. Budynek gospodarczy to taka budowla przeznaczona do nieprofesjonalnego wykonywania prac warsztatowych, a także przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu lub plonów rolnych.
Budynek taki może być wybudowany blisko granicy działki. Musi jednak spełniać pewne wymagania dotyczące swojej wielkości. Jest to maksymalnie 6,5 metra długości i 3 metry wysokości. Wtedy taki budynek może być posadowiony w granicy działki lub 1,5 metra odsunięty od granicy. Ściana przy granicy nie może posiadać drzwi ani okien. Konieczne jest jednak tak czy inaczej zweryfikowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa w granicy działki – zgoda sąsiada

Budowa w granicy działki zwykle nie wymaga zgody sąsiada. Jest do dobra wiadomość, biorąc pod uwagę i tak sporo formalności, które musimy załatwić w tym temacie. Warto jednak przyjrzeć się bliżej przepisom związanym ze zgodą sąsiada na budowę w granicy.
Jeżeli planowana budowa uzyskała wszelkie zgody, możemy budować w granicy działki. Żaden przepis nie nakazuje nam zdobywać na to także zgody właścicieli działek sąsiednich. Jeśli jednak nasz budynek nie spełnia norm związanych z zabudową w granicy, zaczyna oddziaływać na nieruchomość sąsiednią. I w takiej sytuacji nasza budowa wymagać będzie pozwolenia na budowę. W tym trybie do akcji może wkroczyć sąsiad, wnosząc sprzeciw – tym samym nie udzielając nam zgody.
Oddziaływanie naszej nieruchomości dotyczy pewnego obszaru. Oddziaływania mogą dotyczyć generowania zapachów, odgłosów, zanieczyszczeń czy ograniczania światła naturalnego (zwłaszcza to ostatnie może wchodzić w grę przy sytuowaniu obiektu w granicy).

Granica działki i opcje budowy

Okazuje się zatem, że budowa w granicy działki lub blisko niej jest możliwa. Zwykle należy jako punkt wyjścia traktować sprawdzenie, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ogóle dopuszcza taką opcję. Warto też wiedzieć, że na działce można postawić tzw. bliźniaka. Jest to budynek przylegający do innego, który już istnieje na sąsiedniej działce.

Publikacja powstała we współpracy z serwisem ePorady24.pl

Artykul opublikowany: 2021-02-15 / w dziale: Budownictwo