Jak oszacować wartość nieruchomości?

2022-07-29

Wśród najważniejszych etapów sprzedaży nieruchomości i podziału majątku jest oszacowanie wartości rynkowej budynku. Czy można dokonać tego samemu? Kiedy należy zwrócić się o pomoc specjalisty? Czy cena nieruchomości jest zawsze równa jej wartości? W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, na czym polega procedura wyceny i odpowiadamy na wszystkie istotne pytania.

Jak oszacować wartość nieruchomości?

Kto wycenia wartość nieruchomości?

Sporządzaniem wyceny nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. Specjalista posiada uprawnienia państwowe, a wykonana przez niego ekspertyza wykonywana jest zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ze standardami zawodowymi. Ekspertyza posiada formę operatu szacunkowego.

Wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego będzie niezbędna, jeżeli:

  • chcemy ubiegać się o kredyt hipoteczny,
  • bierzemy udział w postępowaniach sądowych takich jak podział majątku lub dział spadku,
  • staramy się poznać wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,

Operat szacunkowy zachowuje ważność przez 12 miesięcy od dnia sporządzenia. Dokument może zostać wykorzystany tylko do celów, do których go stworzono. Oznacza to, że ekspertyza wykonana na potrzeby postępowania spadkowego nie może zostać przedłożona w banku podczas ubiegania się o uzyskanie finansowania.

Ile kosztuje wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę?

Przepisy prawa jasno określają, jakie elementy musi zawierać operat szacunkowy. Inaczej jest z kosztem takiej usługi. W przeciwieństwie do większości usług notarialnych sporządzanie ekspertyzy nie jest objęte odgórnie narzuconym cennikiem. Przyjmuje się, że na ostateczny koszt wyceny składa się szereg czynników, wśród których znajdziemy skomplikowanie nieruchomości, trudność przeprowadzenia ekspertyzy, lokalizacja i odległość obiektu od biura rzeczoznawcy, a nawet liczba dokumentów oraz danych rynkowych, które specjalista mus zdobyć i przeanalizować. Uśredniając, wycena nieruchomości mieszkalnych może kosztować od 500 do 1500 złotych. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych i kamienic koszt pracy rzeczoznawcy może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Cena operatu szacunkowego jest ustalana indywidualnie na wstępnym etapie współpracy.

Jak wygląda wycena?

Po znalezieniu rzetelnego rzeczoznawcy majątkowego i podpisaniu umowy rozpoczyna się procedura wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy zapoznaje się ze stanem prawnym nieruchomości poprzez wnikliwą analizę dostępnych dokumentów, a następnie porównuje zgromadzoną wiedzę ze stanem faktycznym podczas oględzin nieruchomości. Kolejnym etapem jest określenie celu sporządzenia wyceny i wybór właściwej metody. Podczas tworzenia ekspertyzy rzeczoznawca majątkowy analizuje stan prawny i faktyczny nieruchomości, lokalizację, sąsiedztwo, sytuację na lokalnym rynku nieruchomości oraz szereg innych, równie istotnych czynników.

Czytaj więcj o tym, czy warto podjąć współpracę z rzeczoznawcą majątkowym przed sprzedażą nieruchomości i jak dokładnie przebiega skomplikowany proces wyceny. Zapraszamy do zapoznania się z darmowym poradnikiem przygotowanym przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego.

Artykul opublikowany: 2022-07-29 / w dziale: Inwestowanie