Jak prawidłowo odebrać instalację elektryczną w nowym domu?

2024-01-25

Kończysz budowę swojego wymarzonego domu? Myślisz powoli o tym, aby zacząć wybierać do niego meble i sprzęt RTV/AGD? Zanim rozpoczniesz urządzanie domu czeka Cię jeszcze kilka kwestii formalnych. Jednym z nich jest tytułowy odbiór instalacji elektrycznej w budynku. Na czym polega taki odbiór, kto może go przeprowadzić? O tym przeczytasz poniżej.

Jak prawidłowo odebrać instalację elektryczną w nowym domu?

Czym jest odbiór instalacji elektrycznej w budynku?

Trudno wyobrazić sobie zamieszkanie w domu bez dostępu do prądu. Zanim jednak będzie to możliwe, musimy mieć pewność, że instalacja została wykonana poprawnie. Temu służy właśnie odbiór instalacji elektrycznej w budynku, podczas którego sprawdza się, czy instalacja jest wykonana zgodnie z prawem i normami, i czy spełnia wymagania techniczne i funkcjonalne. Odbiór instalacji elektrycznej polega m.in. na:

- sprawdzeniu zgodności lokalizacji punktów elektrycznych, liczników energii elektrycznej, skrzynki elektrycznej i innych elementów instalacji z projektem,
- sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji np. materiału i przekroju przewodów, sposobu ich prowadzenia i mocowania, rodzaju i ilości zabezpieczeń, jakości połączeń i izolacji,
- wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej, np. rezystancji izolacji przewodów, rezystancji uziemienia, napięcia i natężenia prądu, mocy zainstalowanych odbiorników, czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego,
- sporządzeniu protokołu odbioru instalacji elektrycznej. Jest to dokument, w którym zapisuje się wyniki kontroli i pomiarów, dane nieruchomości i instalacji, dane wykonawcy i odbiorcy instalacji, datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz ewentualne usterki i termin ich usunięcia,
- sporządzeniu oświadczenia o prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej, w którym odbiorca instalacji potwierdza, że instalacje elektryczne zostały wykonane zgodnie z prawem i normami i że nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także dla mienia.

Jak przebiega odbiór instalacji w domu jednorodzinnym?

Odbiór instalacji elektrycznej może być wykonany na dwa sposoby:
- na wniosek właściciela nieruchomości,
- na podstawie postanowienia powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Odbiór instalacji elektrycznej na wniosek właściciela nieruchomości polega na tym, że to właściciel z własnej inicjatywy zleca odbiór instalacji elektrycznej elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami, który wykonuje odbiór zgodnie z opisanym wyżej procesem. Uprawniony fachowiec sprawdza wszystko dokładnie, odpowiada na ewentualne pytania np. o montaż oświetlenia i jego obciążenie dla instalacji.

Natomiast odbiór instalacji na podstawie postanowienia powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego dotyczy sytuacji, w której to inspektor nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o konieczności wykonania odbioru instalacji elektrycznej w budynku, w którym istnieje ryzyko nieprawidłowości wykonanych prac.

Kto jest uprawniony do wykonania takiego odbioru?

Odbiór instalacji elektrycznej w budynku może być wykonany tylko przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane elektryczne, czyli tzw. uprawnienia SEP. Uprawnienia te są nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) po zdanym egzaminie i spełnieniu określonych wymagań. Uprawnienia SEP są podzielone na różne grupy i zakresy, w zależności od rodzaju i napięcia instalacji elektrycznej podlegających kontroli.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że powyższy tekst wyjaśnił istotę problemu. Odbiór instalacji leży w naszym interesie, aby móc bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej w nowym domu. Im szybciej go zlecimy, tym lepiej.

Artykul opublikowany: 2024-01-25 / w dziale: Porady