Kompleksowa obsługa instalacji elektroenergetycznych

2023-07-07

Doszliśmy do takiego punktu w rozwoju cywilizacji, w którym życie bez prądu nie jest możliwe. W większości przypadków trudno nam sobie wyobrazić funkcjonowanie w ciemności, w niewiedzy,  bez możliwości przemieszczania się, bez urządzeń elektrycznych. Potrzebna energia elektryczna płynie więc z ekologicznych i mniej ekologicznych źródeł siecią do domów, do mniejszych i większych przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa instalacji elektroenergetycznych

Instalacje elektroenergetyczne

Połączone ze sobą przewodami elektrycznymi zespoły urządzeń, oprócz tego, że dostarczają prąd o odpowiednich parametrach mogą stać się przyczyną pożaru, źródłem wybuchu, źródłem przepięć, mogą grozić porażeniem, mogą wytworzyć szkodliwe pole elektromagnetyczne, powodować drgania i hałas. Z tych powodów instalacje muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach i przepisach m.in. o ochronie przeciwpożarowej, o dostarczaniu energii. Ponadto instalacje powinny być zaprojektowane i położone przez specjalistów - jest to gwarancja, że sieć będzie sprawna i efektywna, że nie zajdą w niej zjawiska, które spowodują np. spadki napięć w maszynach, co z kolei przełoży się na koszty naprawy lub także kosztowne zakłócenia w cyklach produkcji.

Komu powierzyć projektowanie i montaż instalacji?

Instalacja elektroenergetyczna powinna być położona w taki sposób, by nie kolidowała z innymi instalacjami, by przewody dało się w razie konieczności wymienić bez naruszania konstrukcji budynku, by główne przewody biegły poza pomieszczeniami, w których przebywają ludzie, by posiadała główny wyłącznik prądu - takich obwarowań jest całe mnóstwo, dlatego warto, by sieć projektował i kładł nie zwykły elektryk Łódź, ale wyspecjalizowana firma.

Specjaliści od prądu

W ofertach firm świadczących kompleksową obsługą instalacji elektroenergetycznych np. Urel z Łodzi, oprócz wykonawstwa instalacji elektrycznej znajduje się także przygotowywanie instrukcji eksploatacyjnych do urządzeń (w myśl obowiązujących przepisów każde urządzenie musi ją posiadać), opracowywanie projektów technicznych, wykonawczych, przeglądy instalacji, przeprowadzanie pomiarów, wsparcie działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach. Pracownicy firm zajmujących się elektroenergetyką to ludzie z doświadczeniem i wiedzą, którzy z łatwością poradzą sobie z różnymi problemami i wyzwaniami.

Sprawna, efektywna, bezawaryjna sieć to spokój, bezpieczeństwo i oszczędność. Jeśli decydujesz się na położenie lub modernizację sieci w obiekcie, nie powierzaj tego zadania byle komu. Może elektryka prąd nie tyka, ale wszystkich innych tak.

Artykul opublikowany: 2023-07-07 / w dziale: Budownictwo