Mieszkanie dla młodych (MDM) - co warto wiedzieć?

2017-01-04

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, który został uruchomiony w styczniu 2014 roku. Jego celem jest wsparcie młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub budowy własnego domu jednorodzinnego. Najważniejsze zasady działania programu zostały opisanew poniższym artykule

Mieszkanie dla młodych (MDM) - co warto wiedzieć?

Co obejmuje program Mieszkanie dla Młodych?

Osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia państwa w ramach programu MDM, mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego w przypadku zakupu domu jednorodzinnego lub mieszkania, albo na zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy domu.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest razem z wnioskiem o kredyt hipoteczny. W przypadku kupna mieszkania lub domu zaciągnięcie kredytu jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie w ramach programu MDM.

Pomocą państwa objęta jest także budowa pierwszego domu jednorodzinnego, na którą pozwolenie zostało wydane po 1 stycznia 2014. W takim wypadku zwrot podatku VAT za materiały budowlane nie ma związku z kredytem mieszkaniowym. Oznacza to, że można zaciągnąć w banku kredyt hipoteczny na budowę domu, ale nie jest to konieczne. O zwrot VAT-u należy starać się samodzielnie w Urzędzie Skarbowym.

Beneficjenci programu mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 5% na spłatę kredytu mieszkaniowego. Ma to miejsce, gdy w okresie do 5 lat od chwili zakupu mieszkania
w rodzinie pojawia się trzecie dziecko (własne lub przysposobione). Wniosek o udzielenie pomocy finansowej musi zostać złożony do 6 miesięcy od chwili urodzenia się dziecka, a przekazane środki muszą zostać wykorzystane na spłatę kredytu mieszkaniowego. Wcześniejsza spłata opisanych 5% kredytu nie powoduje nałożenia przez bank dodatkowych opłat.

 

Najważniejsze warunki programu MDM

Wiek

Z założenia program MDM przeznaczony jest dla ludzi młodych. O skorzystanie z pomocy państwa mogą ubiegać się małżeństwa i osoby samotne, które nie ukończyły lub nie ukończą w danym roku kalendarzowym 35 lat. Pod uwagę brany jest rocznik a nie data urodzenia. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego z małżonków.

Osoby przekraczające limit wiekowy mogą ubiegać się o skorzystanie z programu, pod warunkiem, że wychowują troje (bądź więcej) własnych lub przysposobionych dzieci, które:

 • są niepełnoletnie,
 • otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • nie ukończyły 25 roku życia i kontynuują naukę.

Nieposiadanie na własność innych lokali

Osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych nie mogą być (obecnie lub w przeszłości) właścicielami lub współwłaścicielami innego lokalu mieszkaniowego. Ograniczenie to nie jest stosowane, jeśli beneficjent wychowuje minimum troje własnych bądź przysposobionych dzieci (analogicznie do przypadków wskazanych w kryterium wieku).

Dodatkowo osoby korzystające z programu MDM muszą zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania lub rozwiązać umowę najmu i zwolnić wynajmowany lokal w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mieszkaniowej.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania musi pokrywać minimum 50% ceny lokalu i zostać zaciągnięty w polskiej walucie na co najmniej na 15 lat. Dofinansowanie udzielane przez państwo traktowane jest przez banki, jako niezbędny wkład własny klienta. Nie może ono być wykorzystane na inne cele związane z kupnem nieruchomości, np. na wykończenie, zakup garażu, czy miejsca postojowego. Aby pozyskać dodatkowe środki, należy zaciągnąć odrębny kredyt, który nie będzie objęty programem MDM.

Zasady obowiązujące po otrzymaniu dofinansowania

Aby nie utracić przyznanego dofinansowania należy spełnić kilka wymagań. W ciągu 5 lat od zakupu mieszkania nie można go sprzedać, ani zrzec się własności. W tym czasie nie można też wynajmować
i użyczać nieruchomości oraz nabyć praw własności do innego lokalu. Nie można zmienić przeznaczenia mieszkania w ciągu 5 lat, ani spłacić przed upływem tego terminu kredytu mieszkaniowego. Wyłudzenie kredytu hipotecznego również skutkuje utratą dofinansowania.

 

Limity programu MDM

Dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu to duże udogodnienie dla wielu młodych ludzi. Należy jednak pamiętać o limitach cenowych i limitach powierzchni użytkowych nabywanych lokali. Nie wszystkie mieszkania i domy mogą zostać objęte programem MDM. O jakich limitach należy pamiętać?

Wielkość lokalu

W ramach programu Mieszkanie dla Młodych można starać się o pomoc finansową w nabyciu mieszkania, którego powierzchnia nie przekracza 75 m2, lub domu o powierzchni do 100 m2.  Limit ten wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 dla domów, gdy w rodzinie wychowuje się przynajmniej troje dzieci.

Ceny zakupu mieszkań

Ceny mieszkań, które mogą zostać objęte programem MDM, nie mogą przekraczać ustalonych kwot. Limity kwotowe są różne w zależności od rynku, z którego pochodzi dana nieruchomość. Ceny można obliczyć na podstawie poniższych wzorów.

 • Nieruchomości z rynku pierwotnego: 1,1 x powierzchnia użytkowa nieruchomości x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2.
 • Nieruchomości z rynku wtórnego: 0,9 x powierzchnia użytkowa nieruchomości x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2.

Limity MDM są różne także ze względu na lokalizację nieruchomości. Maksymalne ceny za metr kwadratowy są inne w poszczególnych województwach, gminach sąsiadujących z województwami oraz pozostałych gminach.

Kwoty dofinansowania

Wysokość kwoty wyliczana jest zgodnie z artykułem 7. ustawy o dofinansowaniu wkładu własnego
i wynosi:

 • 10% - gdy beneficjenci nie wychowują dzieci;
 • 15% - gdy beneficjenci mają jedno dziecko;
 • 20% - w przypadku beneficjentów wychowujących dwoje dzieci;
 • 30% - gdy w rodzinie beneficjentów wychowuje się troje lub więcej dzieci.         

Aby wniosek o przyznanie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony, należy złożyć go
w odpowiednim terminie. Co roku na program Mieszkanie dla młodych przeznaczana jest konkretna pula środków. Na przykład na rok 2017 druga część puli wynosi 373 miliony złotych (odblokowanie środków – 2 stycznia 2017). W przypadku mieszkań z rynku pierwotnego osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania na 2018 rok mogą składać wnioski w każdej chwili. Wypłata kredytu
i przekazanie własności mieszkania nastąpi w roku 2017, a środki z programu zostaną przekazane sprzedającemu na początku 2018 roku.

Aby nie przegapić istotnych informacji na temat programu Mieszkanie dla Młodych, warto trzymać rękę na pulsie i systematycznie sprawdzać najnowsze informacje. Poniżej prezentujemy ostatnie doniesienia na temat dofinansowań.

Mieszkanie dla Młodych – aktualności:

 • Listopad 2016 – składanie wniosków o udział w programie Mieszkanie dla Młodych jest już możliwe.
 • 2 stycznia 2017 – odblokowanie drugiej części puli dofinansowań na rok 2017.
Artykul opublikowany: 2017-01-04 / w dziale: Porady