Rodzaje hydroizolacji dachów płaskich i skośnych

2019-04-18

Woda jest ogromnym zagrożeniem dla konstrukcji budynku. Pod jej wpływem materiały budowlane tracą swoje właściwości termoizolacyjne i chemiczne oraz ulegają zniszczeniu. Ważne jest zatem wykonanie właściwej hydroizolacji dachu, która będzie zapobiegała degradacji jego elementów na skutek działania wody.

Rodzaje hydroizolacji dachów płaskich i skośnych

Hydroizolacja dachów płaskich

Na dachach płaskich wykonuje się hydroizolację dwoma sposobami. Pierwszym jest warstwa papy zgrzewalnej z dodatkiem uszlachetniającym i osnowami z włókniny poliestrowej lub tkaniny szklanej. Trwałość takiej izolacji utrzymuje się przez około 55 lat, a ma na nią wpływ jakość użytego materiału.

Drugim sposobem jest wykonanie warstwy izolacyjnej ze specjalnej folii z EPDEM, PVC lub innych materiałów pochodnych. Stosuje się ją na dachach zielonych lub wklęsłych. Podobną metodą izoluje się również, np. tarasy.

Hydroizolacja dachów skośnych

Pierwszą warstwą ochronną dachu skośnego jest zewnętrzne pokrycie, np. dachówka, jednak jego szczelność nie jest w 100% dokładna. Z tego powodu potrzebna jest dodatkowa hydroizolacja dachu w postaci m.in. foli wstępnego krycia - kładzie się ją na dachach, których kąt nachylenia wynosi minimum 20°. Dzięki mikroolejkom, hydroizolacja z foli paroprzepuszczalnej pozwala na odparowanie wilgoci z niższych warstw konstrukcji dachu, np. wełny mineralnej. Lejki te są tak skonstruowane, że pozwalają na wydobywanie się pary wodnej, ale nie przepuszczają jej w drugą stronę.

Paroizolacja wewnętrznej strony dachu

W budynkach z wentylacją grawitacyjną i ociepleniem z wełny mineralnej konieczne jest wykonanie paroizolacji, która ochrania konstrukcję dachu przed wilgocią pochodzącą z wnętrza budynku. Folia ta przepuszcza jedynie 0,5g/m2 wody w ciągu doby.

Stosuje się dwa rodzaje paroizolacji - tradycyjną z foli polietylenowej lub aktywną - regulatory przepływu pary. W drugim przypadku paroizolacja występuje zawsze w połączeniu z membranami dachowymi. Uważana jest też za bardziej skuteczną, ze względu na możliwość przekazywania wilgoci z przegrody dachowej do wnętrza.

Artykul opublikowany: 2019-04-18 / w dziale: Budownictwo