Umowa Deweloperska - Czym Jest i Co Zawiera

2018-11-02

Umowa deweloperska to dokument podpisywany przez dewelopera i nabywcę nieruchomości. Jej podpisanie zapewnia bezpieczeństwo nabywcy i zobowiązuje strony do wywiązania się z jej kolejnych punktów. Czym dokładnie jest ten dokument i czym różni się od umowy przedwstępnej?

Umowa Deweloperska - Czym Jest i Co Zawiera

Czym jest umowa deweloperska

Umowa deweloperska często mylona jest z umową przedwstępną. Choć pozornie założenie jest takie samo - zagwarantowanie bezpieczeństwa nabycia i sprzedaży nieruchomości, regulacje w obowiązujących przepisach pozwala na wyraźne ich rozróżnienie rozróżnienie.

29.04.2012 roku stał się momentem przełomowym w regulacjach prawnych dotyczących umowy przedwstępnej i deweloperskiej. Ustawodawca wprowadził bowiem w życie ustawę z 16.09.2011 roku o ochronie praw nabywcy domu lub mieszkania od dewelopera. Prawidłowo sporządzona umowa ma za zadanie wypełnić wątpliwości pojawiające się w trakcie współpracy obydwu stron. Najważniejszym impulsem, który w dużej mierze zdecydował o uchwaleniu wprowadzenia ustawy, było postanowienie, w którym Trybunał Konstytucyjny zawiadomił o nieścisłościach pojawiających się dotychczas a także braku odpowiednich kryteriów zabezpieczających nabywcę i gwarantującym mu bezpieczeństwo i ochronę praw.

Umowa deweloperska

Jak ustawa z 2012 roku wpłynęła na prawo deweloperskie?

Wprowadzenie ustawy znacząco uściśliło prawa nabywcy a także obowiązki dewelopera. Podpisując dokument najemca może być pewien odpowiedniej ochrony swoich praw. Ustawa w swoim założeniu reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego inwestor zobowiązuje się na ustanowienie własności odrębnej mieszkania lub domu i przeniesienie całkowitej własności na osobę kupującą. Ustanowione z dniem 29 kwietnia 2012 roku przepisy są bardzo podobne do stosowanych w innych krajach unii europejskiej.

Ważne:

Podpisywana pomiędzy obiema stronami umowa deweloperska, powinna stanowić podstawę prawnego wpisu do księgi wieczystej a także powinna zostać zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Ochrona praw nabywców

Nowa ustawa zapewniła lepszą ochronę nabywcom nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, która odnosi się do umowy przedwstępnej należy podkreślić sytuację w której strona zobowiązana do zawarcia umowy, uchyla się od obowiązku. Wówczas nabywca ma możliwość zarządania naprawy poniesionej wskutek tego szkody i wypłaty odszkodowania w formie kwoty należnej. Dodatkowo, nowe przepisy i ustawa deweloperska wprowadziła w życie własne instytucje ochrony praw obydwu stron. W zależności od wyboru stron, deweloper powinien zatroszczyć się o następujące punkty:

 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
 • otwarty rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową.

Umowa deweloperska

Kto płaci i kto wybiera notariusza

Koszt za wynajęcie notariusza solidarnie ponoszą obie strony, zarówno deweloper jak również nabywca. Niedozwolonym i niezgodnym z prawem jest działanie w którym jedna ze stron obciąża drugą całością kosztów. Całkowita cena usług ma zostać sprawiedliwie podzielona pomiędzy nabywcę a dewelopera.

Nabywca nieruchomości ma również prawo wyboru kancelarii notarialnej, która jego zdaniem będzie najlepsza do sporządzenia dokumentów i zajęcia się sprawą. Takie udogodnienie daje Ci możliwość znalezienia usług w niezbyt wygórowanej cenie.

Jak sprawdzić umowę deweloperską

W podpisywanej przez Ciebie umowie powinny znaleźć się następujące punkty:

 • dane identyfikacyjne firmy,
 • wcześniejsze realizacje - opisane i udokumentowane,
 • termin rozpoczęcia budowy i przewidywany termin jej zakończenia,
 • informacje dotyczące gruntu - wielkość działki, numer ewidencyjny, numer księgi wieczystej, obciążenia hipotetyczne, informacje o planowanych inwestycjach w promieniu 1 km od danej nieruchomości,
 • parametry mieszkania - powierzchnia, ilość pokoi itd.
 • potwierdzenie posiadania zezwolenia na budowę,
 • harmonogram prac budowlanych,
 • opis osiedla,
 • warunki odstąpienia od umowy,

Ponadto:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • cena nieruchomości,
 • numer pozwolenia na budowę,
 • informacje o działce gdzie budowana jest inwestycja,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku,
 • harmonogram i kwota wpłat nabywcy,

Kupno mieszkania czy domu to moment dość stresujący i niezwykle ważny dla każdego nabywcy. Podczas podpisywania umowy, ważny jest każdy szczegół, umowa deweloperska zapewnia bezpieczeństwo a zawarte w niej punkty dokładnie określają szczegóły dotyczące terminu realizacji, wielkości inwestycji, zezwoleń na budowę itd. Ważne aby przed podpisaniem dokumentu dokładnie się z nim zapoznać i sprawdzić że wszystkie wymienione powyżej punkty się w nim znajdują.

Artykul opublikowany: 2018-11-02 / w dziale: Nowe inwestycje