Wycenianie nieruchomości – czy warto zasięgnąć rady specjalisty?

2019-08-05

Rzecz może wydawać się całkiem prosta - musimy tylko określić ile nasza nieruchomość jest warta. Nie jest to jednak takie oczywiste jak na pierwszy rzut oka to wygląda. Często przez brak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia możemy sobie przysłowiowo „strzelić w kolano”. Bez określenia tak zwanych czynników subiektywnych, obiektywnych i twardych czynników technicznych nasza wycena nieruchomości może okazać się daleka od rzeczywistości i łatwa do podważenia. Jak tego uniknąć? Postaramy się Wam w tym pomóc.

Wycenianie nieruchomości – czy warto zasięgnąć rady specjalisty?

Czy warto zasięgnąć pomocy rzeczoznawcy majątkowego?


Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba, która zawodowo zajmuje się wycenianiem nieruchomości. Wspomniany rzeczoznawca, aby uzyskać swój tytuł, musi skończyć odpowiednie studia oraz odbyć właściwą praktykę. Poza tym to właśnie rzeczoznawca majątkowy może wystawić dokument nazywany operatem szacunkowym. Jest to generalnie rzecz biorąc opinia rzeczoznawcy dotycząca wyceny nieruchomości. Co ciekawe, możemy zawsze sprawdzić czy dana osoba podająca się za rzeczoznawcę rzeczywiście nim jest. Wystarczy sprawdzić czy jego/jej nazwisko figuruje w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych. Pamiętajmy też, że rzeczoznawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej – nie może przekazywać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących dokonywanej wyceny nieruchomości.


Koszty wyceniania nieruchomości


Nie ma odgórnie ustanowionych stawek, wszystko zależne jest od ustaleń pomiędzy zleceniodawcą, a rzeczoznawcą. (Inną sytuację mamy jedynie w przypadku opinii biegłego wystawianej na żądanie sądu w postępowaniu sądowym – wtedy wysokość kosztów oraz osobę nimi obarczoną wyznacza sąd.) Musimy wiedzieć, że rzeczoznawca oczywiście działa według określonego przez nas zlecenia wyceny nieruchomości, jednakże jest również związany obowiązującymi przepisami prawa. Czasem nie może przez to wycenić nieruchomości w takich granicach kwotowych o jakich wcześniej myśleliśmy. W takich przypadkach rzeczoznawca może zamiast wyceny nieruchomości wydać właściwą ekspertyzę. Podsumowując niemożliwym jest określenie zakresu cenowego wyceniania nieruchomości, jednakże najczęściej mówimy tutaj o kosztach rzędu kilkuset złotych. Można powiedzieć, że taniej jest w dużych miastach gdzie występuje duża konkurencja. W małych miasteczkach, gdzie ilość rzeczoznawców jest dalece ograniczona możemy spotkać się z wyższymi cenami. Pamiętajmy, że w skład ceny wchodzi również koszt dojazdów rzeczoznawcy do danej nieruchomości – im dalej znajduje się biuro, tym więcej zapłacimy.

Artykul opublikowany: 2019-08-05 / w dziale: Inwestowanie