Wyłącznik różnicowoprądowy może ochronić zarówno sprzęt, jak i ludzkie życie i zdrowie.

2019-04-12

Sposób funkcjonowania wyłącznika różnicowoprądowego może być dla niektórych osób zagadką. Jednak warto poznać trzy podstawowe fazy działania tego wyłącznika, a jego funkcjonowanie przestanie być zagadką. W związku z tym warto przemyśleć zakup takiego wyłącznika, gdyż może on ochronić zarówno sprzęt, jak i ludzkie życie i zdrowie.

Wyłącznik różnicowoprądowy może ochronić zarówno sprzęt, jak i ludzkie życie i zdrowie.

Normalna faza działania
W czasie normalnej racy, wyłącznik różnicowoprądowy 40A posiada sumę prądów, które płyną przez przekładnik, wynoszącą zero. Jest to zależność wynikająca z I prawa Kirchhoffa: „Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających(+) i wypływających(–) jest równa zeru". W związku z tym we wtórnym uzwojeniu przekładnika Ferrantiego nie indukuje się siła elektromotoryczna, przekaźnik spolaryzowany i styki główne są zamknięte. Jest to czas, kiedy prąd przepływa stale i bez zmian, a obwód nie zostaje odłączony.

Wyłącznik różnicowoprądowy

Kiedy prąd się zmienia...
Jeżeli zachodzi sytuacja, że prąd upływowy pojawia się w obwodzie, działanie wyłącznika ulega zmianie. Ma to miejsce zazwyczaj wówczas, kiedy prąd upływowy wejdzie do obwodu poprzez ciało człowieka do ziemi lub za pomocą przewodu PE. Wtedy suma prądów w obwodzie jest różna od zera. W uzwojeniu wtórnym, w wyniku działania przekładnika Ferrantiego, indukuje się SEM, czyli siła elektromotoryczna. Powoduje ona przepływ prądu przez cewkę przekaźnika spolaryzowanego. Następnie pole magnetyczne magnesu trwałego przekaźnika jest kompensowane przez cewkę. Jeśli prąd upływu będzie większy niż próg zadziałania wyłącznika, przekaźnik spolaryzowany zostanie otwarty. To z kolei zaowocuje zwolnieniem zamka i otwarciem styków głównych. Oczywiście otwarcie styków jest równoznaczne z odcięciem zasilania w danym obwodzie.

Faza testowa
Każdy wyłącznik różnicowoprądowy 40A powinien być testowany nie częściej niż raz na miesiąc. Odbywa się to za pomocą przycisku, który posiada każdy wyłącznik. Przycisk ten pozwala na odcięcie zasilania. Podobnie jak w przypadku pojawienia się prądu upływowego, powinien on zadziałać podobnie i odciąć zasilanie.

Artykul opublikowany: 2019-04-12 / w dziale: Budownictwo