Zmiany w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości

2019-01-28

Nowelizacja przepisów oznacza korzystne zmiany m.in. dla osób dziedziczących nieruchomość. Teraz łatwiej sprzedadzą one taką nieruchomość bez płacenia podatku dochodowego. Sprawdź, kto jeszcze zyska dzięki obowiązującym od tego roku przepisom.

Zmiany w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości

Zmiany w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości

Nieopodatkowane zbycie nieruchomości – nowe zasady

Planujesz sprzedać odziedziczoną w spadku nieruchomość? Nie musisz już czekać 5 lat, aby zrobić to bez płacenia podatku dochodowego. Do tej pory osoba dziedzicząca była zobowiązana zapłacić 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli chciała sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła do niej prawa.

2019 rok przyniósł istotne zmiany w tej kwestii. Zgodnie z nowymi przepisami, 5 lat liczy się nie od daty nabycia nieruchomości przez spadkobiercę (czyli od śmierci spadkodawcy), ale od daty nabycia (bądź wybudowania) jej przez spadkodawcę.

Jeśli zatem spadkodawca był właścicielem nieruchomości przez minimum 5 lat, spadkobierca od razu zostaje zwolniony z podatku i może sprzedać dom czy mieszkanie, nie uszczuplając swojego zysku. Jeżeli okres posiadania nieruchomości był krótszy niż 5 lat, po prostu pomniejszy on o tyle okres oczekiwania niezbędny do nieopodatkowanego zbycia. 

Kto jeszcze sprzeda nieruchomość szybciej bez podatku?

Na wprowadzonych zmianach skorzystają także osoby planujące sprzedać nieruchomość po rozwodzie bądź po śmierci współmałżonka. Wcześniej nieopodatkowane zbycie nieruchomości w przypadku wdowców i rozwodników było możliwe po upływie 5 lat od podziału majątku wspólnego po rozwodzie bądź od śmierci współmałżonka. Obecnie w obu sytuacjach 5 lat liczy się od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego. 

Ulga mieszkaniowa – tu również ważne zmiany

Ulga mieszkaniowa pozwala nie płacić 19% podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, pod warunkiem, że uzyskany przychód (lub jego część) zostanie przeznaczony na tzw. realizację własnych celów mieszkaniowych (np. zakup nowej nieruchomości, remont czy budowę domu). Przed 2019 rokiem z ulgi należało skorzystać w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Nowelizacja wydłużyła ten okres do trzech lat, ale jednocześnie jasno określa, że w tym czasie konieczne jest nabycie prawa własności lub określonego prawa majątkowego (wyklucza zatem m.in umowy przedwstępne zawierane z deweloperami). 

W skrócie

Zmiany w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku umożliwiają spadkobiercom, wdowcom i rozwodnikom szybszą sprzedaż nabytej nieruchomości bez 19% podatku. Wszystko dzięki zmianie sposobu naliczania 5-letniego okresu, po upływie którego możliwa jest nieopodatkowana sprzedaż. Ponadto z dwóch do trzech lat wydłużono czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej.

Co ważne, z nowych przepisów skorzystają również osoby, które odziedziczyły bądź uzyskały nieruchomość przed 2019 rokiem – zmiany dotyczą bowiem przychodów (ze sprzedaży) uzyskanych po 1 stycznia 2019 i decydujący jest moment zbycia/sprzedaży, a nie zaś nabycia nieruchomości. 

Artykuł powstał we współpracy z redakcją bloga nieruchomościowego Morizon

Artykul opublikowany: 2019-01-28 / w dziale: Porady