Dobrego Pasterza 52 sp. z o.o. sp.k.

Dobrego Pasterza 52 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Władysława Żeleńskiego 51c/7, 31-353 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, KRS 0000569620, NIP 6772391392, REGON 362189735

Adres dewelopera:
ul. Władysława Żeleńskiego 51c/7, 31-353 Kraków
Tel: 600 245 650
Email: biuro@dobregopasterza52.pl

Inwestycje dewelopera:

Dobrego Pasterza 52
Dobrego Pasterza 52
Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 52