Nadzór inwestorski na budowie

2018-05-10

Inwestorzy, którzy chcą zadbać o odpowiednią jakość wykonywanych na budowie prac powinni zatrudnić inspektora. Zobacz, jakie dokładnie są jego zadania i jakie kwalifikacje powinien posiadać.

Nadzór inwestorski na budowie

Jakie zadania ma inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor zajmuje się reprezentowaniem interesów inwestora na budowie. Jego działania to przede wszystkim sprawdzanie jakości materiałów budowlanych oraz wykonywanych robót. Inspektor zajmuje się także prowadzeniem odbiorów poszczególnych etapów prac, zwłaszcza jeśli w późniejszym okresie ulegną one zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje też wykonywanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i innych. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za zgodność powstającego obiektu z prawem budowlanym, projektem oraz wydanymi pozwoleniami na budowę. Oczywiście w przypadku dużych inwestycji na budowie pracują zespoły inspektorów, które składają się z inżynierów wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach.

Kto może pracować jako inspektor nadzoru inwestorskiego?

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego musi pełnić osoba, która zna przepisy prawa budowlanego, obowiązujące na danym terenie norm budowlanych oraz aktualnie stosowane techniki prac budowlanych. Trzeba też oczywiście posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Inspektor nadzoru musi także mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz odbyć szkolenie przygotowujące do pełnienia tej roli na budowie. Konieczne jest także doświadczenie zawodowe na budowach danego rodzaju oraz odpowiedniego stopnia skomplikowania robót. Warto też, aby taka osoba była członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego  np. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, warto jednak wiedzieć, że pracy w budownictwie jest aktualnie bardzo dużo i zatrudienie dobrego inspektowa nie jest takie proste.

Jak zatrudnić inspektora?

Inspektor nadzoru inwestorskiego może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenie bezpośrednio przez inwestora. Innym sposobem jest powierzenie sprawowania nadzoru inwestorskiego wyspecjalizowanej firmie, która wyznaczy pracownika o odpowiednich kwalifikacjach do sprawowania wyznaczonych obowiązków.

Artykul opublikowany: 2018-05-10 / w dziale: Budownictwo