Radarowy pomiar poziomu – precyzyjny, szybki i bezpieczny!

2023-11-24

Dokładna wiedza na temat poziomu cieczy albo substancji stałych w zbiornikach lub naczyniach ma kluczowe znaczenie dla różnych gałęzi przemysłu, od petrochemii i produkcji żywności po oczyszczanie ścieków i transport. W tym celu wykorzystuje się radarowy pomiar poziomu!

Radarowy pomiar poziomu – precyzyjny, szybki i bezpieczny!

Na czym polega radarowy pomiar poziomu?

Radarowy pomiar poziomu opiera się na emisji fal elektromagnetycznych oraz na pomiarze ich sygnału zwrotnego po odbiciu od powierzchni cieczy, ciała stałego lub zawiesiny.

W następnej kolejność system radarowy oblicza poziom substancji na podstawie czasu potrzebnego na dotarcie sygnału na powierzchnię i powrót.

Zalety radarowego pomiaru poziomu

Gdy chodzi o zalety, jakie ma radarowy pomiar poziomu, są to przede wszystkim:

 • Wysoka dokładność i precyzja – radarowy pomiar poziomu zapewnia wyjątkową dokładność, dzięki czemu nadaje się do zastosowań, w których krytyczne znaczenie mają precyzyjne pomiary. Może mierzyć poziomy z dokładnością do milimetrów, zapewniając precyzyjną kontrolę procesów.

 • Pomiar bezdotykowy – jedną z najważniejszych zalet radarowego pomiaru poziomu jest to, że jest to metoda bezkontaktowa. Fale radarowe nie dotykają fizycznie mierzonej substancji, dzięki czemu idealnie nadają się do materiałów niebezpiecznych, żrących lub podatnych na zanieczyszczenie.

 • Wszechstronny w różnych warunkach – również radarowy pomiar poziomu działa niezawodnie w trudnych warunkach środowiskowych, w tym w ekstremalnych temperaturach, wysokich ciśnieniach, w atmosferze zapylonej lub wypełnionej oparami.

 • Ciągłe monitorowanie – radarowe systemy pomiaru poziomu mogą zapewnić ciągłe monitorowanie poziomu w czasie rzeczywistym, zapewniając operatorom stałe i dokładne dane. Możliwość ta zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na natychmiastową reakcję na wszelkie odchylenia.

 • Łatwość instalacji – takie systemy są stosunkowo łatwe w instalacji i wymagają minimalnej konserwacji. Można je skonfigurować i dostosować w zależności od potrzeb.

 • Zdalny monitoring – wiele radarowych systemów pomiaru poziomu jest wyposażonych w funkcję zdalnego monitorowania i gromadzenia danych. Ta funkcja umożliwia zdalne rozwiązywanie problemów, analizę danych i optymalizację procesów.

Zastosowania pomiaru radarowego w różnych branżach

Radarowy pomiar poziomu znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

 • Pomiar poziomu ropy naftowej, produktów petrochemicznych lub skroplonych gazów w zbiornikach.

 • Monitorowanie poziomów składników, płynów i surowców w branży spożywczej.

 • Precyzyjna kontrola poziomu wody w zbiornikach oczyszczających i rezerwuarach.

 • Zarządzanie poziomem paliwa w elektrowniach i monitorowanie poziomu wody w wieżach chłodniczych.

 • Pomiar poziomu ładunku w ładowniach statków w celu optymalizacji załadunku i zapewnienia stabilności.

Artykul opublikowany: 2023-11-24 / w dziale: Budownictwo