Spycharka gąsienicowa - w jakich pracach sprawdzi się najlepiej?

2023-03-24

Spycharki gąsienicowe to spore maszyny, które bardzo często wykorzystuje się w robotach ziemnych poprzedzających budowę budynku lub drogi. Korzystanie z nich usprawnia przygotowanie placu pod budowę. Jednak spycharki gąsienicowe charakteryzują się rozmaitymi parametrami oraz wielkością. Warto się z nimi zapoznać, podobnie jak z zasadami i etapami działania tych ciekawych oraz przydatnych maszyn.

  1. Budowa spycharek oraz ich rodzaje
  2. Spycharki gąsienicowe — zasady i etapy działania
  3. Na jakie wyposażenie można liczyć w nowoczesnych spycharkach gąsienicowych?
Spycharka gąsienicowa - w jakich pracach sprawdzi się najlepiej?

Budowa spycharek oraz ich rodzaje

Popularne wykorzystanie spycharek to przede wszystkim roboty ziemne, zazwyczaj wykonywane w budownictwie ogólnym, energetycznym, przemysłowym, ale też w górnictwie skalnym, odkrywkowym i również w innych miejscach. Spycharki różnią się między sobą pod względem zastosowanego ciągnika. Mamy do czynienia ze spycharkami gąsienicowymi, jak i spycharkami kołowymi. Ten drugi typ posiada ramę przegubową oraz sztywną. 

Podziału spycharek można dokonać także przez wzgląd na lemiesz i typ sterowania. Wyróżnia się spycharki hydrauliczne i mechaniczne.

Jak zbudowana jest spycharka gąsienicowa? Główne jej elementy to podwozie gąsienicowe, układ napędowy, rama główna, osprzęt roboczy, nadwozie, hydraulika układu roboczego i układu napędowego. Gąsienice są tak skonstruowane, że pozwalają na poruszanie się spycharkom po terenach trudno dostępnych oraz wyboistych. 

Spycharki gąsienicowe — zasady i etapy działania

Duże spycharki gąsienicowe bardzo często nazywane są zamiennie ciągnikami gąsienicowymi. Przewożą ziemię, przesuwają ją, służą do odspajania gruntu, mogą przepychać materiały sypkie na odległość kilkudziesięciu metrów. Przy pomocy maszyny, jaką jest spycharka, można wykonać płytkie wały czy wykopy, ale również wyprofilować grunt, ukształtować budowle ziemne czy ułożyć grunt. Praca spycharki jest dość specyficzna, składa się z kilku etapów, które następują po sobie:

  • skrawanie warstwy gruntu,
  • przemieszczanie ziemi,
  • wyładowanie gruntu,
  • powrót maszyny do pozycji początkowej.

Spycharka pracuje przodem, jednak powrót do pozycji początkowej odbywa się tyłem. W pierwszym etapie następuje opuszczenie lemiesza, którego krawędź wbija się w ziemię. Następnie spycharka porusza się wprzód, aby doszło do odcięcia określonej ilości gruntu. Kiedy lemiesz wypełni się ziemią, konieczne jest podniesienie noża tak, by został na poziomie terenu. Kolejny etap to przewożenie gruntu. Spycharka nie może poruszać się szybciej, niż 60 metrów. Jeśli lemiesz posiada osłony, spycharka może poruszać się na odległość 100 m. Kiedy spycharka dotrze już na docelowe miejsce wyładowania gruntu, lemiesz znów musi zostać uniesiony, aby ziemia osunęła się. W ten sposób budowane są nasypy. 

Na jakie wyposażenie można liczyć w nowoczesnych spycharkach gąsienicowych?

Rynek budowlany nieustannie się rozwija. Aby sprostać jego wymaganiom, konieczne jest dopracowywanie spycharek. Coraz nowsze elementy są mile widziane, ponieważ wpływają na skuteczność wykonywanej pracy oraz komfort użytkowania. Nowoczesne spycharki mają pojemniejsze lemiesze, dlatego przy pomocy nowszych modeli można zebrać jednorazowo dużo więcej ziemi. Rynek może pochwalić się sporym wyborem lemieszy i zrywaków, które polecane są do rozmaitych zadań. Coraz mocniejsze silniki oraz wzmocnione krawędzie tnące dają w efekcie lepszą wydajność pracy. Poprawie uległ proces sterowania maszyną. Sterowanie odbywa się przy pomocy dwubiegunowych modułów przekazujących napęd na dwie gąsienice.

Artykul opublikowany: 2023-03-24 / w dziale: Budownictwo