Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?

2018-10-24

Jeżeli planujemy zakup konkretnej działki, najważniejsze powinno być dla nas ustalenie, kto jest jej właścicielem. Można to sprawdzić między innymi dzięki księgom wieczystym.

Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?

Domniemanie prawdziwości danych w księdze wieczystej
Ustalenie właściciela działki przed sfinalizowaniem transakcji zakupu jest kwestią kluczową. Jeśli nawet kupilibyśmy nieruchomość od kogoś, do kogo ona nie należała, a pozostajemy w dobrej wierze - prawo jest po naszej stronie. Nie zmienia to jednak faktu, iż narażamy się w ten sposób na długotrwałe i stresujące postępowanie wyjaśniające sporną kwestię.

Dlatego też, zanim dokonamy zakupu działki, koniecznie powinniśmy zajrzeć do jej księgi wieczystej. Znajdziemy tam wszystkie informacje o nieruchomości - dotyczące jej położenia, ewentualnych służebności czy też hipoteki, ale przede wszystkim - informacje o jej właścicielu. Istnieje zasada domniemania zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z rzeczywistem stanem prawnym. Oznacza to, że za stan zgodny z faktami przyjmuje się ten ustalony na podstawie treści ksiąg. Aby móc sprawdzić treść księgi wieczystej danej działki, musimy znać numer KW. Jeśli go nie posiadamy, możemy spróbować do niego dotrzeć za pomocą danych ewidencyjnych działki.

Jak znaleźć dane ewidencyjne działki
Aby dotrzeć do informacji o właścicielu działki powinniśmy znać jej dokładne dane ewidencyjne. Tę wiedzę można uzyskać bezpłatnie za pomocą serwisu Geoportal.gov.pl. W dostępnej na stronie wyszukiwarce wpisujemy miejscowość, na terenie której leży interesująca nas działka. Wyświetli się nam mapa, na której możemy odnaleźć daną nieruchomość i dowiedzieć się jaki jest jej pełny adres ewidencyjny (nazywany również identyfikatorem). Dokładną instrukcję, jak wyszukać numer ewidencyjny konkretnej działki, znajdziecie na stronie Geoportal360.pl

Uzyskany w ten sposób pełny numer działki może nam pomóc w ustaleniu jej numeru księgi wieczystej. W tym celu należy skorzystać z jednego z komercyjnych serwisów, np. Ksiegiwieczyste.pl, które za opłatą umożliwiają wyszukiwanie numeru KW po numerze działki. Interesującą nas informację można uzyskać w ciągu kilku minut, bez wychodzenia z domu.

Wypis z rejestru gruntów
Dane ewidencyjne działki mogą być również wykorzystane do próby uzyskania jej numeru księgi wieczystej w Państwowej Ewidencji Gruntów. W tym celu należy udać się do odpowiedniego Starostwa (właściwego dla miejsca położenia „naszej” działki) i tam złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów. Dużym utrudnieniem jest konieczność wykazania interesu prawnego w stosunku do nieruchomości. Sama chęć kupna działki nie będzie wystarczająca, ale jeśli już na przykład zawarliśmy umowę przedwstępną, możemy ten fakt wykorzystać.

Jeśli nie uda nam się ustalić właściciela działki, a będziemy mieć wątpliwości co do osoby za niego podającej się, warto jeszcze raz przemyśleć transakcję.

Zdjęcie: Fotolia

Artykul opublikowany: 2018-10-24 / w dziale: Budownictwo