Zasiedzenie nieruchomości - co warto wiedzieć na ten temat?

2021-11-30

Posiadanie nieruchomości nie zawsze musi być efektem jej zakupu na podstawie umowy sprzedaży. Polskie przepisy przewidują także inne rozwiązania. Jednym z nich jest właśnie zasiedzenie nieruchomości. Na czym dokładnie to polega? W jaki sposób nabywa się w tym przypadku prawa własności?

Zasiedzenie nieruchomości - co warto wiedzieć na ten temat?

Nabycie nieruchomości poprzez jej kupno jest sytuacją, która bez wątpienia znana jest wszystkim najlepiej. Większość osób właśnie tym sposobem nabywa prawo własności do ziemi, mieszkania, czy domu. Inną powszechnie znaną i często występującą sytuacją jest też dziedziczenie nieruchomości — przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie. Nabycie własności nieruchomości może wystąpić także poprzez zasiedzenie. Jest to temat, o którym mówi się stosunkowo niewiele. Warto więc to zmienić i dowiedzieć się, na czym polega i kiedy jest właściwie możliwe zasiedzenie nieruchomości. 

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? 

Mówiąc w dużym skrócie, zasiedzenie nieruchomości to forma nabycia jej jako własności. Po dokonaniu zasiedzenia osoba, która wcześniej nie była właścicielem, nabywa własność. Brzmi to jednak nieco abstrakcyjnie, dlatego warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej. 

Ciężko jest znaleźć jednoznaczną definicję zasiedzenia. Przepisy jednak jasno informują nas, że do zasiedzenia nieruchomości dochodzi, jeśli osoba niebędąca właścicielem, posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat, jako posiadacz samoistny. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli posiadanie nastąpiło w złej wierze. Wtedy zasiedlenie następuje dopiero po 30 latach. 

Zasiedzenie dotyczyć może przede wszystkim nieruchomości. Do tych zaś zaliczamy zarówno te budynkowe, lokalowe, jak i gruntowe. Do zasiedzenia dochodzi bardzo często szczególnie w przypadku gruntów rolnych. 

 

Posiadanie samoistne — jakie warunki muszą być spełnione? 

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że do zasiedzenia nieruchomości dochodzi, gdy dana osoba jest posiadaczem samoistnym. Co to jednak właściwie oznacza? Okazuje się, że tłumaczą nam to odpowiednie przepisy, a dokładniej art. 172 § 1 KC, informujący, że jest to osoba, która zachowuje się tak, jakby miała prawo do własności danej nieruchomości. Dla posiadacza samoistnego naturalne jest zajmowanie się nią oraz decydowanie o niej. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy to taki stan rzeczy jest wiadomy dla otoczenia. 

Posiadaczem samoistnym są zazwyczaj osoby, które objęły posiadanie nieruchomości na podstawie błędnej lub nieważnej umowy. Przeważnie następuje to w sposób nieświadomy, na przykład, jeśli zbywca tak naprawdę nie był właścicielem nieruchomości. 

Zasiedzenie nieruchomości — jak zdobyć prawo własności? 

Własność nieruchomości z mocy prawa nabywa się, jeśli spełnia się wszystkie wymagane przesłanki. Między innymi te, które zostały wskazane wcześniej, czyli na przykład dotyczące samodzielnego posiadania. W takiej sytuacji nie jest konieczne orzeczenie sądu stwierdzające zasiedzenie. Warto mieć jednak na uwadze, że w życiu zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje i zawsze lepiej mieć w zanadrzu odpowiednie dokumenty. Sądowne stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości będzie stanowiło bowiem niepodważalny dowód nabycia własności, co może okazać się przydatne w przyszłości. 

W przypadku zasiedzenia, prawo własności nabyć można w bardzo łatwy sposób. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. Podobnie jak przy składaniu wielu innych dokumentów, w tym przypadku także należy wnieść wyznaczoną opłatę. Jest ona odgórnie ustalona i wynosi 2000 zł. 

 

 

undefined

Artykul opublikowany: 2021-11-30 / w dziale: Porady