Zmiany w prawie budowlanym wchodzące w życie w 2020 r.

2020-06-03

Firmy działające w branży budowlanej i inwestorów czeka w najbliższym czasie niemała rewolucja. Rząd uchwalił bowiem nowelizację ustawy Prawo budowlane i kilku innych ustaw regulujących zasady przeprowadzania procesu budowlano-inwestycyjnego. Warto rozważyć odpowiednie szkolenia z prawa budowlanego, aby dostosować działalność firmy do przepisów. W artykule krótko omawiamy wybrane zmiany w prawie.

Zmiany w prawie budowlanym wchodzące w życie w 2020 r.

Zmiany w prawie budowlanym – nowa konstrukcja projektu

Jedną z najważniejszych zmian w nowych przepisach jest ta dotycząca konstrukcji projektu budowlanego. Będzie się on składał z:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
  • projektu architektoniczno-budowlanego,
  • projektu technicznego.

W dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę będą zaś potrzebne tylko dwie pierwsze części. Ma to przyspieszyć proces przygotowywania i przetwarzania wniosków, chociaż niektórzy eksperci twierdzą, że w praktyce nowe zasady zmienią niewiele. Projekt techniczny będzie musiał być zgodny z pozostałymi częściami, jednak jego złożenie w urzędzie będzie konieczne dopiero na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Biura projektowo-architektoniczne oraz kierowcy budów powinni rozważyć odpowiednie szkolenia omawiające wprowadzane zmiany w prawie budowlanym. Odpowiednie szkolenie z prawa budowlanego znajdziemy m.in. w bazie szkoleń na https://eventis.pl/szkolenia/prawo-budowlane. Wiele z nich odbywa się tradycyjnie w największych miastach Polski, jak Warszawa, Kraków czy Poznań, ale rośnie również dostępność szkoleń realizowanych online.

Bez pozwolenia i bez zgłoszenia – poszerzona lista obiektów

Nowe przepisy to również więcej wyłączeń z obowiązku otrzymania pozwolenia na budowę. Do tej grupy zaliczono m.in. przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2 czy też wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę (niezależnie od tego, czy są to oczyszczalnie przydomowe, czy też nie).

Zmiany w prawie na nowo określają też potrzebę zgłaszania robót budowlanych. Zgodnie z nimi wymóg zgłoszenia będzie dotyczył robót mających na celu zwiększenie obszaru oddziaływania budynku tylko wtedy, gdy będzie on wykraczał poza działkę, na której ów budynek jest usytuowany. Oznacza to, że zabudowa w obrębie danej działki będzie odbywać się swobodniej.

Ponadto w nowej ustawie Prawo budowlane znajdzie się wykaz obiektów, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych. Znajdą się w nim m.in. wszystkie obiekty małej architektury.

Inne zmiany w prawie budowlanym

Ponadto zmiany w prawie budowlanym dotyczą m.in.:

  • określenia granicy 5 lat jako nieprzekraczalnego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę,
  • łatwiejszej legalizacji istniejących już obiektów powstałych na skutek samowoli budowlanej,
  • konieczności dołączania ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w celu poprawy bezpieczeństwa ppoż. obiektów.

Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 6 miesięcy od momentu ich ogłoszenia. Dodatkowe zmiany dotykają również przedsiębiorców realizujących duże inwestycje budowlane na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Coraz więcej z tych inwestycji objętych jest koniecznością stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC – zasady ich stosowania można poznać m.in. w trakcie szkoleń z FIDIC, których listę znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/fidic. Szkolenia takie pozwalają w praktycznej formie zapoznać się z zasadami zawierania umów na roboty budowlane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC oraz przećwiczyć najważniejsze elementy takiego kontaktu, m.in. zmiany w kontrakcie, rozliczenie kontraktu budowlanego itp.

Artykul opublikowany: 2020-06-03 / w dziale: Budownictwo