Dobre wyniki grupy Atal za Q2 2018

2018-07-11

ATAL – ogólnopolski deweloper – w drugim kwartale 2018 roku wydał 869 lokali, przed rokiem było to 579 lokali, co oznacza wzrost o 50% rok do roku. Łącznie w pierwszym półroczu 2018 spółka przekazała 1699 lokali, czyli o 57% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

ATAL – ogólnopolski deweloper – w drugim kwartale 2018 roku wydał 869 lokali, przed rokiem było to 579 lokali, co oznacza wzrost o 50% rok do roku. Łącznie w pierwszym półroczu 2018 spółka przekazała 1699 lokali, czyli o 57% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dobre wyniki grupy Atal za Q2 2018

W II kwartale 2018 roku najwięcej lokali zostało wydanych w Krakowie (244), Wrocławiu (194), Warszawie (184) oraz Łodzi (109), Poznaniu (106) i Katowicach (32). 

Wysoki poziom sprzedaży z lat ubiegłych przekłada się na coraz większą liczbę wydań lokali. W drugim kwartale br. pierwszy raz uznaliśmy w przychodach mieszkania z inwestycji w Poznaniu, gdzie obecni jesteśmy od 2016 roku. Podtrzymujemy wcześniejsze założenie, że pod względem przekazań 2018 rok powinien być przynajmniej tak dobry jak 2017 rok, kiedy oddaliśmy klientom 2308 lokali mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL w pierwszym półroczu 2018 zakontraktował 1296 lokali. Oznacza to stabilizację sprzedaży na wysokim poziomie, zbliżonym do rezultatu odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka zakłada, że w całym 2018 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie od 2700 do 3000.

Od stycznia do marca 2018 roku spółka wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 301 mln zł, co oznacza wzrost o 51% rok do roku. W tym samym okresie sprawozdawczym ATAL wypracował 58,8 mln zł zysku netto, czyli o ponad 43% więcej niż przed rokiem.

W lipcu 2018 roku ATAL wypłacił dywidendę w wysokości 3,54 zł na walor, czyli w sumie ok. 137 mln zł, co stanowi 80% zeszłorocznego wyniku netto Grupy. W 2017 roku ATAL wypłacił dywidendę w wysokości 1,68 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 65 mln zł. Rok wcześniej spółka wypłaciła inwestorom 23,6 mln zł dywidendy.

Przez pierwsze trzy miesiące 2018 roku ATAL nabył 4 grunty za ok. 38 mln zł, o łącznym PUM 33,7 tys. mkw. Są one zlokalizowane w Poznaniu, Trójmieście i Krakowie. W całym zeszłym roku ATAL wydał na zakup nowych gruntów ponad 232,3 mln złotych, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy. Spółka zakupiła łącznie 14 działek w miastach, gdzie prowadzi dotychczasową działalność – Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Trójmiasto. Zsumowany potencjał PUM tych gruntów to niemal 320 tys. mkw. Oznacza to, że koszt zakupu 1 mkw. PUM to 727 zł.

źródło: Grupa Atal

Artykul opublikowany: 2018-07-11 / w dziale: Wiadomości