Doskonałe wyniki banków. Kredyty mieszkaniowe w 2017r.

2017-06-30

„Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości” dotyczący I kwartału 2017 roku, przygotowany przez Amron-Sarfin, pokazuje jednoznacznie, że sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest znakomita. Co prawda wyniki nie pobiły rekordowych czasów, czyli lat 2007-2008, to jednak sektor bankowy, a także deweloperzy są zadowoleni z aktywności Polaków na rynku kredytów mieszkaniowych.

Doskonałe wyniki banków. Kredyty mieszkaniowe w 2017r.

Kredyty w liczbach

Raport wskazuje, że I kwartał 2017 roku był o 20% lepszy niż miało to miejsce w analogicznym okresie rok wcześniej. Oznacza to, że udzielono ponad 50 000 kredytów mieszkaniowych. Większa ilość udzielonych kredytów przełożyła się równocześnie na zwiększenie ich łącznej wartości, zamykając się w kwocie ponad 11 miliardów złotych.

Raport Amron – Safrin wskazuje równocześnie na inny fakt, średnia wartość przyznawanych kredytów w miesiącach styczeń – marzec 2017 była niższa niż rok wcześniej i wynosiła „tylko” 217 000 zł. Należy zaznaczyć, że większość z przydzielonych kredytów na zakup mieszkania została udzielona w walucie polskiej. Tylko 1,5 proc. kredytów nie jest w złotówkach. To pokazuje, że odpowiednie mechanizmy prawne, nakazujące udzielać kredyty w walucie w której się zarabia, działają prawidłowo.

Największą popularnością cieszyły się kredyty do 200 000 zł i warto dodać, że prawie 40% udzielonych kredytów dotyczyło aglomeracji warszawskiej. Wskazuje to, że stolica jest obecnie najbardziej atrakcyjnym miejscem do zakupu nieruchomości.

 

Co kształtuje popyt na kredyty?

Wiele czynników ma wpływ na tak doskonałe wyniki banków w obrębie kredytów hipotecznych.

Dwa elementy ekonomiczne znacznie przyłożyły się do podwyższonego popytu związanego z kredytami. Pierwszym z nich jest oczywiście niski poziom stóp procentowych. Skoro stopy procentowe są na niskim poziomie, to automatycznie przekłada się to na wysokość oprocentowania lokat bankowych. Polacy wolą inwestować w nieruchomości niż oddać pieniądze do banku „na przechowanie”. Drugim czynnikiem jest przyspieszenie inflacji (najwyższa od czterech lat). Oba elementy są ze sobą w korelacji czyli z jednej strony pieniądz traci wartość nabywczą z powodu inflacji, z drugiej trzymanie go na lokatach nie generuje żadnych zysków. Podwójne straty.

Ponowne uruchomienie przyjmowania wniosków w ramach programu MDM. Początek roku to uruchomienie kolejnej transzy „Mieszkanie Dla Młodych”, automatyczne ruszenie do wyścigów o dofinansowanie kupna mieszkania na rynku pierwotnym. Z dniem 1 lutego 2017 wstrzymano składanie wniosków o środki budżetowe na bieżący rok. Jak wskazują dane styczeń-marzec 2017, to przyjęcie łącznie 18 098 wniosków na łączne dofinansowanie 511,5 mln zł.

Stale spadające bezrobocie, w połączeniu z rosnącymi pensjami wpływa na ogólny wzrost aktywności konsumenckiej.

Wspomnieć należy również, że podwyższenie wymaganego wkładu własnego nie miało żadnego znaczenia na decyzje kredytobiorców. Mimo iż niektórzy specjaliści ostrzegali, że wzrost do 20% wkładu własnego może spowodować zablokowanie wielu osób marzących o kupnie mieszkania na kredyt.

 

Deweloperzy przykładają swoją cegiełkę do wzrostów

Spoglądając na znakomite wyniki odnoszące się akcji kredytowej w I kwartale tego roku, nie można w jakikolwiek sposób pomijać roli deweloperów. Patrząc na dane odnośnie nowych inwestycji warto zwrócić uwagę, że w I kwartale tego roku rozpoczęto aż 29% budów, w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Wydawać by się mogło, że skoro jest popyt to i ceny będą szybowały w górę. Nic takiego jednak nie ma miejsca. Z uwagi na spory napływ gotówki poprzez program MDM odnotowuje się nawet spadki cen, co naturalnie przekłada się na większe zainteresowanie klientów. Gdzie spadła średnia cena transakcyjna? Obszar aglomeracji katowickiej to spadek ponad 400 zł na metrze kwadratowym, z kolei we Wrocławiu czy Poznaniu odnotowano spadki o ponad 100 zł na metrze.

Deweloperom przez wiele lat udało się wykonać kawał dobrej roboty eliminując z rynku firmy niestabilne, nieuczciwe. Jeszcze kilkanaście lat temu w branży deweloperskiej działała cała masa firm o marnej reputacji. Odpowiednie zmiany w przepisach prawa, a przede wszystkim pewność, że to bank trzyma pieczę nad pieniędzmi klientów sprawiają, że ludzie nie mają większych obaw przed kupnem mieszkania.

 

Czy kredyty na nieruchomości nadal będą w trendzie wzrostowym?

Specjaliści rynkowi sceptycznie podchodzą do faktu związanego z trendem wzrostowym. W czym upatrywane są zagrożenia? Zakończenie programu „Mieszkanie dla Młodych” spowoduje odcięcie sporej rzeszy ludzi od możliwości dofinansowania zakupu mieszkania, a nowy program rządowy „Mieszkanie Plus” skupia się na rynku wynajmu mieszkań. Wszelkie zmiany stóp procentowych wpływać będą na większe koszty kredytowania. Obecnie poziom stóp procentowych jest niski więc nadejdzie czas gdy zaczną one wzrastać.

Problemem na pewno już dziś są stale rosnące ceny ziemi. Najlepsze lokalizacje zostały już wykupione, w wielu przypadkach zabudowane. Dodatkowo rozwojowi terenów podmiejskich nie sprzyjają ostatnie zmiany w przepisach prawa. Dokładniej mowa ograniczeniach w obrocie ziemią rolną i licznych kłopotach związanych ze zmianą ziemi rolnej na budowlaną.

Artykul opublikowany: 2017-06-30 / w dziale: Finanse