Wycena nieruchomości - czym jest i kiedy warto się nią zainteresować

2018-05-28

Podejmując działania w branży nieruchomości, prędzej czy później będziemy mieć okazję spotkać się z terminem „wycena nieruchomości”. Jest ona potrzebna w dosyć wielu sytuacjach, najczęściej związanych z kupnem lub sprzedażą domu czy mieszkania.

Wycena nieruchomości - czym jest i kiedy warto się nią zainteresować

Kiedy trzeba wykonać wycenę nieruchomości?

Pierwszym, najpopularniejszym przypadkiem, jest zakup nieruchomości na kredyt hipoteczny. Jej realną wartość musi znać bank udzielający pożyczki, w celu zabezpieczania swoich interesów oraz dopasowania oferty, gdyż ceny podane przez sprzedających nierzadko odbiegają od realiów rynkowych. Tak samo osoby chcące spieniężyć posiadane przez siebie nieruchomości, a nie posiadające konkretnej wiedzy w tym zakresie, często korzystają z usług rzeczoznawcy majątkowego.

Do kogo się zwrócić?

Wycenami zajmuje się uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone licencją. Dokonuje ona wyceny, posługując się metodą dopasowaną do charakteru zlecenia i samej nieruchomości, korzysta z analizy danych czy dokonuje wizji lokalnej. Dokument przez niego sporządzony nazywany jest operatem szacunkowym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Kataster360.pl.

Kiedy również wycena jest niezbędna?

Kiedy chcemy ubezpieczyć nasz dom także konieczna jest wycena naszej nieruchomości. Zakład ubezpieczeń, podobnie jak bank, musi znać jej wartość w celu zaproponowania oferty, oszacowania kwoty ubezpieczenia oraz ustalenia wysokości składki. Ponadto jest to niezbędne przy podziale majątku. Sąd, aby nadać całkowite prawa własnościowe np. podzielonego lokalu, musi zasądzić odpowiedni zwrot należny lokatorom, którzy utracili swoje udziały. Podobną sytuacją jest wywłaszczenie nieruchomości, np. pod publiczną drogę. Tutaj także wycena służy naliczeniu odpowiedniego odszkodowania. Również urzędy co jakiś czas przeprowadzają wyceny, aby skorygować czynsze oraz inne „daniny”.

Co jest potrzebne do przeprowadzenia wyceny?

Aby dokonać wyceny, każdorazowo potrzebny jest taki zestaw dokumentów:

  • odpis z księgi wieczystej,

  • dokument potwierdzający prawa własnościowe do danej nieruchomości (umowa, akt notarialny lub prawny),

  • rozkład pomieszczeń jeśli sprawa dotyczy mieszkania,

  • wypis z ewidencji gruntów wraz z mapą.

Przy wycenach nieruchomości należy pamiętać o jednej zasadzie - wartość rynkowa w danej chwili wyceny rzadko równa się cenie, za którą chcemy ją kupić lub sprzedać.

Zdjęcie: Fotolia

Artykul opublikowany: 2018-05-28 / w dziale: Finanse