Regulamin portalu nowe-nieruchomosci.pl

Poniższy regulamin definiuje zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem: nowe-nieruchomosci.pl zwanym dalej Portalem, którego wydawcą jest firma Mywebsite z siedzibą w Łodzi przy ul. Pustynna 43 lok. 37C, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacje Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Górna Łódź pod numerem 65688 w szczególności:

Ogólne

§ 1

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ani aktualność publikowanych ofert a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Dewelopera nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§ 2

Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Mywebsite ul. Pustynna 43C/37 93-479 lub mailem na adres: kontakt@nowe-nieruchomosci.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

 

 

Współpraca z deweloperem

§ 3

Deweloperzy, korzystający z konta dewelopera w Portalu, wyrażają zgodę na prowadzenie przez Wydawcę działań reklamowych w celu promocji ich oferty przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów), oraz na dokonywanie zmiany sposobu przedstawiania oraz dokonywanie opracowań zdjęć i wizualizacji wchodzących w skład oferty w sposób nie naruszający ich integralności oraz przeznaczenia.

§ 4

Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu wadliwego działania portalu jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez Partnera. W przypadku standardowej bezpłatnej publikacji, Wydawca jest zwolniony z odpowiedzialności finansowej.

§ 5

Wydawca nie odpowiada wobec Partnera za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych

§ 6

Prezentacja inwestycji, ofert oraz profilu dewelopera jest bezpłatna. 

§ 7

Wydawca nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Portalu chyba, że odrębna umowa zawarta z Partnerem stanowi inaczej.

§ 10

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między Użytkownikiem Portal, a Deweloperem.

 

Polityka prywatności

§ 11

Użytkownik wysyłający za pomocą Portalu zapytanie o ofertę wyraża zgodę na przesłanie tej informacji wraz z jego danymi do Dewelopera publikującego daną ofertę, oraz Deweloperów publikujących podobne oferty oraz prowadzenie przez nich różnorodnych działań zmierzających do zrealizowania transakcji w tym przetwarzanie danych osobowych.

§ 12 

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 13 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.

§ 14 

Administratorem danych osobowych jest Wydawca.

§ 15 

Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 16 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy. W stosunku do danych udostępnionych deweloperowm z § 25 ust. 3, żądanie, o którym mowa, należy kierować odpowiednio do właściwego Dewelopera.

§ 17

Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

§ 18

Dane osobowe zebrane przez Wydawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 19

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 20

Wydawca na podstawie podanych przez Użytkownika danych ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji handlowych. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z takiej wysyłki.

§ 21

Wydawca będzie rejestrował adres IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji w celu optymalizacji treści Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

§ 22

Portal wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika Odwiedzającego. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.

§ 23

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 24

Użytkownik korzystający z formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)

§ 25

Użytkownik korzystający z formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie wyraża zgodę na na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej


 

Inne

§ 26

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich ogłoszenia.

Wyślij zapytanie

preferowany termin:
preferowana godzina:
twoja oferta cenowa:
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin portalu
Dane kontaktowe
Wydawca portalu Nowe-Nieruchomosci.pl
Agencja interaktywna Mywebsite
Adres biura:
ul. Pustynna 43C/37, 93-479 Łódź
Adresy email:
kontakt@mywebsite.pl
kontakt@nowe-nieruchomosci.pl
Adres www:
www.mywebsite.pl
NIP: 7272573452
Regon: 100825737